Stichting

Stichting School van de Tijger staat voor de weerbaarheid van een ieder in de huidige en toekomstige maatschappij.

Bestuur

Hallo, mogen wij ons even voorstellen?

Wij zijn het bestuur van Kungfu Stichting School van de Tijger.

Voorzitter: Mark de Haan

De stichting is een initiatief van sifu Mark de Haan. Hij heeft de School van de Tijger 7 jaar als informele vereniging gedraaid. In 2017 besloot hij samen met Riccardo en Marc de volgende stap te nemen. Wie les heeft (gehad) binnen de school, weet dat we niet alleen Kungfu geven. We zetten ons ook in om een positieve houding in de huidige maatschappij te bevorderen.

Penningmeester: Riccardo Bonnema

Riccardo is al sinds de start van de School van de Tijger een belangrijke factor achter en voor de schermen geweest. Hij heeft als geen ander laten zien de lessen en het gedachtegoed van Kungfu ter harte te nemen. Daarnaast heeft hij een onaflatende drang om zijn kennis te verdiepen. Hij is altijd van de partij om te helpen waar mogelijk. Hij was de aangewezen persoon om onderdeel te worden van het bestuur, simpelweg omdat hij serieus en kritisch is. Dat deed hij toen hij leerling was van sifu Mark, maar ook daarna tijdens zijn zoektocht naar meer kennis.

Bestuurslid: Alexander Koopman

Sinds 2017 is Alexander leerling aan de school. Hij heeft vanaf het begin inzet getoond die voorbij gaat aan het slechts volgen van de lessen. Hij heeft inmiddels meerdere malen geholpen bij wedstrijden en is een waardevol klankbord voor ideeën en mogelijke verbeteringen.


Doel van de stichting

Stichting School van de Tijger staat voor de weerbaarheid van een ieder in de huidige en toekomstige maatschappij. Deze weerbaarheid gaat niet alleen over fysieke mogelijkheden om jezelf te kunnen beschermen, maar ook om onze emotionele en cognitieve staat te beschermen. We gaan hierin uit van een gelijkheidsbeginsel. Er wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd, afkomst of andere aspecten aan de mens waar je niet voor kunt kiezen.

Kernpunten in alle activiteiten zijn:

  • Eerlijkheid
  • Gelijkheid
  • Openheid
  • Leergierigheid
  • Inzet

Werkwijze van de school

De School van de Tijger biedt kungfu lessen voor alle leeftijden. De lessen zijn gericht op het verbeteren van de fysieke gezondheid en conditie, maar ook op het bieden van een andere kijk op hoe met elkaar om te gaan.

Kungfu is een ontwikkeling die iedereen voor zichzelf doet, maar niet alleen. De training doe je samen, met de leraar, maar vooral ook met de andere leerlingen. We werken samen om onszelf te verbeteren.

Tijdens de les werken we langs een vast programma. Niet zoals vroeger in Shaolin, maar wel met dezelfde kennis en methodes. We richten ons op lenigheid, conditie en kracht. Maar daarnaast moet de geest flexibel worden, om nieuwe vaardigheden op te nemen.

Binnen onze school werken we niet banden in gradatie. Zoals in China werd gezegd over riemen en sjerpen: Die zijn alleen om je broek op te houden.

Omdat iedereen samen aan verbetering werkt, moet men eerlijk tegen zichzelf en tegen elkaar. Daarom is het ook belangrijk om elkaar als gelijke te zien in het leren. Natuurlijk heeft niet iedereen dezelfde kennis en vaardigheid, daarom helpen degenen die meer weten,  degenen die het nog niet weten.

Naast het stimuleren en verbeteren van weerbaarheid in de voor de handliggende gebied van Chinese Martial Arts, richten we ons op de onderliggende aandachtsgebieden:

In persoon (hoe ga ik met mezelf om)
In relaties (hoe ga ik met naasten en anderen om)
In Professionele omgeving (werkrelaties, werkvloer)
In opvoeding (omgaan met ouders, omgaan met kinderen)
In Online Media (Hoe ga je met online persoonlijkheid om)
In conflictsituaties (Hoe ga je om met conflictsituaties.)