Reglement

Binnen de Kungfu Stichting School van de Tijger gaan we respectvol met elkaar en onze omgeving om, of we nu in onze eigen gewoon zijn of er buiten. Voor ieder persoon geldt een eigen inzicht, naar gelang de opvoeding, afkomst en eigen gevormde ideeën.

Om binnen de stichting hier goed mee om te kunnen gaan, gelden de volgende regels die gelden op het moment dat je een activiteit van of namens de stichting bijwoont.

 • Je gedraagt je rustig en oplettend.
 • Je hebt respect voor eigen en andermans spullen.
 • Je groet anderen door standaard groet (palm en vuist), elkaar een hand te geven en/of een knikbuiging te geven (leerlingen naar eigen leraar of die van een andere school groeten altijd met palm vuist, tenzij de leraar anders initieert)
 • Bij de les ben je minimaal vijf minuten van te voren aanwezig. Red je dit niet, dan neem je tijdig contact op met de sifu.
 • Je zorgt dat je tenue op orde is: broek, sjerp rechts geknoopt, shirt in je broek (eventueel schoenen).
 • Je groet naar de gwoon (en daarmee iedereen daarin) bij het binnenkomen van de ruimte.
 • Je legt je trainingsspullen in de daarvoor aangegeven ruimte.
 • De lesactiviteiten beginnen op het moment dat gezamelijk is aangegroet.
 • Tijdens de activiteiten wordt altijd geluisterd naar de sifu of sihing (oudste leerling), dit om een veilige omgeving na te streven.
 • Tijdens de activiteiten hebben we respect voor elkaar en trainen serieus en met focus.
 • In verband met het groepsaspect en gezondheidsaspect van kungfu, zijn de volgende activiteiten niet toegestaan tijdens en/of voor de aanvang en directe na afsluiting van de les, als mede niet in de directe straal van de 50 meter om de plaats van activiteiten:
 • Roken
 • Drinken van alcohol bevattende middelen
 • Innemen van in de opium wet opgenomen substanties (tenzij met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van medische aard, ter beoordeling door het bestuur van de stichting)
 • Agressief gedrag (welke in het geheel niet is toegestaan, maar met betrekking tot de les een negatieve werking heeft op het leerproces)
 • Schelden (wordt ook onder agressief gedrag verstaan) en negatieve uitspraken over jezelf of anderen.
 • Indien hulpdiensten of veiligheidsdiensten ter plaatsen zijn (bij uitvoering of andere activiteiten in of buiten de gwoon), wordt verwacht dat iedere leerling aanwijzingen van hen direct opvolgt boven die van de school.
 • Omdat eerlijkheid bij ons in de organisatie het hoogste goed is, wordt er verwacht dat men eerlijk is over alle onderdelen die invloed hebben op samenwerking en of de training van jezelf of elkaar. Hieronder worden verstaan (maar niet beperkt hiertoe): Blessures, emotionele problemen, afwijkend dagritme aanlopend naar de training, maar ook bijvoorbeeld persoonlijke, medische en/of juridische problemen/geschillen.
 • Volwassenen worden geacht deel te nemen in de Whatsapp groep die hiervoor is opgericht, om op de hoogte te blijven van wijzigingen in het trainingsschema.
 • Jeugd en kindergroepen ontvangen bij wijzigingen (ook uitval van lessen) via mail tijdig een bericht. Indien dit niet meer mogelijk is, wordt er vanuit het bestuur via SMS een bericht gestuurd naar de ouders.